konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

O KANCELARII

Celem prowadzonej przez Kancelarię działalności jest uzyskanie określonej tytułem wykonawczym kwoty pieniędzy i przekazanie jej Wierzycielowi.

Zakres pracy Komornika Sądowego polega na:

  egzekucji świadczeń pieniężnych,
  egzekucji roszczeń niepieniężnych (eksmisja, wykonanie czynności za inną osobę) lub
  czynności z zakresu spisu inwentarza po osobie zmarłej.

Dokonuję szeregu czynności mających na celu ustalenie majątku Dłużnika (zapytanie do ZUS, Urzędu Skarbowego, OGNIVO, CBDKW, CPD, CEPIK).

Po ustaleniu majątku dokonuję zajęć:

  majątku ruchomego,
  nieruchomości,
  wynagrodzenia,
  rachunków bankowych,
  wierzytelności,
  innych praw majątkowych.

W Kancelarii korzystam z następujących systemów teleinformatycznych:

OGNIVO e-KIR
CEPIK
ZUS-PUE online
konta w EPU
PD CBDKW
rejestru zastawów online
SISP -online (System Informacyjny Statystyki Publicznej)
CEIDG online
dostęp do akt wirtualnych poprzez system KomornikOnline