konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Poszukiwanie majątku

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 § 1 pkt 1 KPC (złożenie wykazu majątku oraz dokonanie zapytań) nie zdołano ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia. Opłata wynosi 100 zł.

W takim wypadku Komornik dokonuje czynności poszukiwania majątku w trakcie czynności terenowych, w oparciu o portale społecznościowe czy wyszukiwarki danych KRS