konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

Spis inwentarza

Z punktu widzenia spadkobiercy najbezpieczniejszą formą przyjęcia spadku jest jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wysokości spadku tzn. do wysokości majątku, który wchodził w skład spadku.

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być złożony w sądzie rejonowym właściwym ze względu ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, który postanowi sporządzenie spisu inwentarza przez komornika, bądź bezpośrednio u komornika sądowego.

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio komornikowi sądowemu należy:
1) złożyć w kancelarii odpowiedni wniosek (dostępny w dziale FORMULARZE)
2) do wniosku należy dołączyć dokumenty uprawdopodobniające, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu (np. odpis aktu zgonu)

Za sporządzenie spisu inwentarza komornik pobiera opłatę w wysokości 400 zł.