konrad.zdzieblowski@komornik.pl
+48 570 330 313

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Konrad Zdziebłowski co do zasady może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko Dłużnikom zamieszkałym lub mających swoją siedzibę we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia.

Komornik Konrad Zdziebłowski jest właściwy dla dzielnic Łódź: Śródmieście, Bałuty, Teofilów, Polesie, Złotno, Rojna, Radogoszcz, Łagiewniki

Wierzyciel może dokonać wyboru Komornika Sądowego w trybie art. 10 nowej ustawy o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 tylko w zakresie apelacji łódzkiej, a zatem dla sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku oraz Sieradzu.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 ustawy o Komornikach Sądowych).

Jeśli Dłużnik ma adres siedziby z kodem pocztowym zaczynającym się od 06-, 09-, 26-, 62-, 63-, 90-, 91-, 92-, 93-, 94-, 95-, 96-, 97-, 98-, 99- to znajduje się w apelacji łódzkiej.

Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz opróżnienia lokalu (eksmisja), która zawsze musi być prowadzona przez tego Komornika, który ma siedzibę w okręgu sądu rejonowego w którym położona jest nieruchomość.